Przetarg na przebudowę odcinka sieci gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 63 PE dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przebiegiem / lokalizacją na terenie działki nr ewid. 1483/2 przy ul. Rejtana w Radymnie.