Harmonogram przeglądów przewodów wentylacyjnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie informuje, że przegląd przewodów wentylacyjnych w zasobach Spółdzielni dokona

Zakład Usług Kominiarskich w Lubaczowie P. Bogusława Leszczawska, wg poniższego harmonogramu:

 

– budynki os. Wł. Jagiełły 1-3       w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek)  godz.   9:00 do 10:00

– budynki os. Wł. Jagiełły 4-6       w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek)  godz. 10:00 do 11:00

– budynki os. Wł. Jagiełły 7-9       w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek)  godz. 11:00 do 12:00

– budynki os. Wł. Jagiełły 10-11  w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek)   godz. 12:00 do 13:00

– budynek os. Wł. Jagiełły 12       w dniu 6 grudnia 2022 r. (wtorek)            godz. 12:00 do 13:00

– budynek os. Wł. Jagiełły 13       w dniu 6 grudnia 2022 r. (wtorek)            godz. 11:00 do 12:00

– budynek os. Wł. Jagiełły 14       w dniu 6 grudnia 2022 r. (wtorek)            godz.   9:00 do 11:00

– budynek os. Wł. Jagiełły 15       w dniu 7 grudnia 2022 r. (środa)               godz. 11:00 do 12:00

– budynek os. Wł. Jagiełły 16       w dniu 7 grudnia 2022 r. (środa)               godz. 10:00 do 11:00

– budynek os. Wł. Jagiełły 17       w dniu 7 grudnia 2022 r. (środa)               godz.   9:00 do 10:00

– budynek os. Wł. Jagiełły 18       w dniu 7 grudnia 2022 r. (środa)               godz. 12:00 do 13:00

– budynek os. Wł. Jagiełły 19       w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek)         godz. 10:00 do 12:00

– budynek ul. Złota Góra 21         w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek)         godz. 12:00 do 13:00

– budynek ul. Złota Góra 11A      w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek)         godz. 12:00 do 13:00

– budynek ul. Rejtana 2               w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek)         godz.   9:00 do 10:00

 

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali przez właścicieli lokali lub osobę przez nią upoważnioną, w celu przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu przewodów wentylacyjnych.