Budżet Obywatelski Miasta Radymna na 2024 rok

Miło nam poinformować Państwa, że złożony wniosek przez jednego z mieszkańców osiedla w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na 2024 rok został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Zadanie zarejestrowane pod numerem ewidencyjnym 1/BO/2023 obejmuje modernizację i doposażenie istniejącego, ogólnodostępnego placu zabaw pomiędzy budynkami 6 i 7. W ramach projektu ma zostać wymieniona „platforma wielofunkcyjna ze zjeżdżalnią i pomostem” na nową oraz zamontowane nowe urządzenie – trampolina. Projekt obejmuje również doposażenie placu w nowe elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Dodatkowo dla poprawy bezpieczeństwa zaproponowano montaż dwóch kamer z włączeniem do istniejącej sieci monitoringu Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie. Istniejący obecnie plac zabaw wybudowany w latach 2002-2003, jest zabudowany urządzeniem zabawowym – platformą wielofunkcyjną o konstrukcji drewnianej. Po 20 latach użytkowania, mimo konserwacji i bieżących napraw, urządzenie powinno zostać wymienione na nowe.

 

Zachęcamy mieszkańców Radymna do udziału w głosowaniu i oddanie głosów na to zadanie. Plac zabaw jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Radymna.

 

Głosowanie na propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach od 25.09 2023r. do 6.10.2023r.

 

Kartę do głosowania można pobrać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. nr 14 lub ze strony Urzędu Miasta Radymna radymno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Głosowanie przeprowadza się poprzez:

1) osobiste złożenie wypełnionej karty do głosowania w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. nr 14.

2) wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski Miasta Radymna na rok 2024 – głosowanie”.

3) wysłanie skanu wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: sekretariat@radymno.pl

 

Dodatkowo dla zainteresowanych informujemy, że karty do głosowania można otrzymać w biurze administracji osiedla i biurze przy ul. Złota Góra 11A jak również pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.
 

165.0 KiB · 43