RADA NADZORCZA

od 12 czerwca 2018 r.

Prezydium Rady Nadzorczej:

 • Andrzej Pacek – Przewodniczący RN
 • Zuzanna Borys – Z-ca przewodniczącego RN
 • Teresa Maik – Sekretarz RN
 • Stanisława Broda – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Witold Fus – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 • Elżbieta Halwa – Członek RN

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00-16:00.

 

Zarząd Spółdzielni:

 • Andrzej Czerniecki – Prezes od 14.01.2022 r.
 • Janusz Sobejko – Z-ca prezesa od 1.01.2022 r.
 • Ryszard Szoterlak – Członek od 9.07.1999 r.
   

Komisja Rewizyjna:

 • Stanisława Broda – Przewodnicząca Komisji
 • Teresa Maik – Z-ca Przewodniczącego
 • Zuzanna Borys – Sekretarz

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

 • Witold Fus – Przewodniczący Komisji
 • Elżbieta Halwa – Z-ca Przewodniczącego
 • Zuzanna Borys – Sekretarz