Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

1. Eksploatacja nieruchomości 1,05 ÷ 1,13 zł/m²
2. Eksploatacja mienia SM 0.44 zł/m²
3. Eksploatacja garaży 1.41 zł/m²
4. Fundusz remontowy 1.30 zł/m²
5. Koszty zarządzania 1.85 zł/m²
6. Centralne ogrzewanie (Jagiełły) 142.16 zł/GJ
7. Centralne ogrzewanie (ZG 11A) 138.27 zł/GJ
8. Centralne ogrzewanie (Rejtana) 138.44 zł/GJ
9. Centralne ogrzewanie (ZG 21) 139.74 zł/GJ
10. CW opłata stała 50.00 zł/lok/m-c
11. CW opłata zmienna (Jagiełły) 27.79 zł/m³
12. CW opłata zmienna (ZG 11A) 24.92 zł/m³
13. Wodomierze 0.80 zł/szt/m-c
14. Domofon 1.00 zł/lok/m-c
15. RTV 3.00 zł/lok/m-c
       

Stawki niezależne od Spółdzielni:

1. Zimna woda i kanalizacja (od 01.03.2023 r.) 11,1024 zł/m³
2. Odbiór odpadów 30.00 zł/os.
3. Podatek od nieruchomości 0.20 zł/m²
       
Sporządził: Ryszard Szoterlak    

 

Podstawowe zadłużenie czynszowe mieszkańców Spółdzielni
z podziałem na klatki schodowe budynków