Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.:

Eksploatacja nieruchomości (średnia) 0,81-0,92 zł/m²
Eksploatacja mienia SM 0,32 zł/m²
Eksploatacja garaży 1,16 zł/m²
Fundusz remontowy 0,90 zł/m²
Koszty zarządzania 1,28 zł/m²
Zaliczka c.o. (indywidualna) 1,10-3,85 zł/m²
Opłata stała c.w. 38,00 mieszkanie
Opłata zmienna c.w. 15,22 zł/m³
Wodomierze 0,80 zł/1szt
Domofon 1,00 zł/mieszkanie
RTV 3,00 zł/mieszkanie

 

Stawki niezależne od Spółdzielni:

Zimna woda 3,24 zł/m³
Kanalizacja 6,21 zł/m³
Wywóz odpadów 15 zł/osobę
Podatek od nieruchomości 0,16 zł/m²

 

Podstawowe zadłużenie czynszowe mieszkańców Spółdzielni
z podziałem na klatki schodowe budynków