Stawki obowiązujące od 1 lipca 2022 r.:
1. Eksploatacja nieruchomości (średnia) 0,89 ÷ 1,03 zł/m²  
2. Eksploatacja mienia SM 0.38 zł/m²  
3. Eksploatacja garaży 1.20 zł/m²  
4. Fundusz remontowy 1.10 zł/m²  
5. Koszty zarządzania 1.48 zł/m²  
6. Centralne ogrzewanie (Jagiełły) 107.68 zł/GJ  
7. Centralne ogrzewanie (ZG 11A) 105.58 zł/GJ  
8. CW opłata stała 38.00 zł/lok/m-c  
9. CW opłata zmienna (Jagiełły) 23.64 zł/m³  
10. CW opłata zmienna (ZG 11A 20.18 zł/m³  
11. Wodomierze 0.80 zł/szt/m-c  
12. Domofon 1.00 zł/lok/m-c  
13. RTV 3.00 zł/lok/m-c  
         
  Stawki niezależne od Spółdzieni:
1. Zimna woda 3.24 zł/m³  
2. Kanalizacja 6.21 zł/m³  
3. Odbiór odpadów 30.00 zł/os.  
4. Podatek od nieruchomości 0.18 zł/m²  
         
  Sporządził: Ryszard Szoterlak      

 

 

Podstawowe zadłużenie czynszowe mieszkańców Spółdzielni
z podziałem na klatki schodowe budynków