Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

1. Eksploatacja nieruchomości 1,17 ÷ 1,24 zł/m²
2. Eksploatacja mienia SM 0.51 zł/m²
3. Eksploatacja garaży 1.46 zł/m²
4. Fundusz remontowy 1.30 zł/m²
5. Koszty zarządzania 1.98 zł/m²
6. Centralne ogrzewanie (Jagiełły) 147.60 zł/GJ
7. Centralne ogrzewanie (ZG 11A) 142.88 zł/GJ
8. Centralne ogrzewanie (Rejtana) 141.63 zł/GJ
9. Centralne ogrzewanie (ZG 21) 145.72 zł/GJ
10. CW opłata stała 50.00 zł/lok/m-c
11. CW opłata zmienna (Jagiełły) 26.78 zł/m³
12. CW opłata zmienna (ZG 11A) 23.44 zł/m³
13. Wodomierze 1.20 zł/szt/m-c
14. Domofon 1.00 zł/lok/m-c
15. RTV 3.00 zł/lok/m-c
       

Stawki niezależne od Spółdzielni:

1. Zimna woda i kanalizacja 11,1564 zł/m³
2. Odbiór odpadów 30.00 zł/os.
3. Podatek od nieruchomości 0.22 zł/m²
       
Sporządził: Ryszard Szoterlak    

 

Podstawowe zadłużenie czynszowe mieszkańców Spółdzielni
z podziałem na klatki schodowe budynków