Przetarg na przebudowę odcinka sieci gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 63 PE dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z …

Przetarg na zbycie nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Radymnie, na Os.Wł. Jagiełły 19/12 o pow. 28,70 m2 (V piętro) – cena wywoławcza 47.300,00 zł. Przetarg w …